Driftsplan

Her kan du lese og laste ned Driftsplan for utmarka i Vingelen, med tilhørende vedlegg. Driftsplanen ble sist revidert 2021.

Driftsplan 2022-2026

Vedlegg til driftsplanen:

1. Vedtekter Vingelen Sameie (oppdatert 2021)
2. Vedtekter Vingelen Utmarkslag med areal- og andelsfordelinger (oppdatert 2021)
3. Årshjul – revidert 080422
4. Handlingsplaner for Administrasjonen, Vei, Hytter, Fisk og Jakt revidert 040422
5. Forvaltningsprinsipper for rype
6. Instrukser for:
a) Jakt og fiske
b) Utmarksoppsyn
c) Klagebehandling og kommunikasjon
d) Tillitsvalgte i sameiet (under utarbeidelse)
e) Tillitsvalgte i utmarkslaget (under utarbeidelse)
f) Felles valgkomité
g) Instruks for rodemenn veier

Kart

K1 Yttergrenser for Vingelen sogn
K2 Veier
K3 Rype- og skogsfuglfelt
K4 Elg- og hjortefelt innenbygds
K5 Hjortefelt utenbygds
K6 Harefelt
K7 Rådyrfelt
K8 Åpne buer, hytter til leie og fiskevann