Bunåva boksamling

Vingelen Bygdekvinnelag er ansvarlig for boksamlinga, da laget ser nødvendigheten av lesing og læring for barn og unge, men vet at hele familien skal med for å skape samhold og aktivitet. Bygdekvinnelaget utnevner et styre for drift og vedlikehold av boksamlinga.

Boksamlinga er i aktivt bruk, med jevnlige gjennomganger og fornying av titler. Ny dugnad ble igangsatt januar 2024, der bygdekvinnelaget har vedtatt å gi kr. 5 000,- til innkjøp av nye bøker. Det nye styret har ambisjoner om å søke flere instanser om bidrag til innkjøp, og det kan også være aktuelt å ta imot bøker fra private, hvis bøkene er forholdsvis nye og i god stand. Ta i så fall kontakt med en av oss i styret: Siri Strømmevold, Torill P. Urset eller Johanne Nordstad.

Samlingen i Bunåva boksamling består av rundt 800 bøker, inkludert skjønnlitteratur, barnebøker, krim, lokal litteratur, bygdebøker, bøker om natur- og friluftsliv, historie og fagbøker i tilknytning Forollhogna informasjonssenter. Bygdebøkene kan studeres på stedet, men de lånes ikke ut.

Bunåva boksamling har hatt besøk av flere forfattere på bokbad, bl.a. Roar Vingelsgaard, Gert Nygårdshaug, Thor Gotaas, Lars Mytting, Ingar Sletten Kolloen, Knut Faldbakken, Inge Eidsvåg, Ola Jonsmoen, Gunvor Andbo Nygaard og Bjørn Øyan.

Utlånet er selvbetjent og gratis. Det finnes bøker både i kafeen i 1. etasje og oppe på «hemsen» i 2. etasje. Oppe på hemsen finnes også lesekrok med sofa. 

Når du låner, skriv opp dato, boktittel, ditt navn og mobilnummer i utlånsprotokollen. Når du leverer boka, noter leveringsdato på samme sted som når du lånte boka.

Følg Bunåva boksamling på facebook

Et lite tilbakeblikk:

1874 – 1958

Bibliotekvirksomheta starta med Vingelen Læseforening i 1874. I det første hundreåret hadde ikke boksamlinga fast lokale, så i alle disse åra ble bøkene oppbevart i kasser og skap på forskjellige plasser i bygda.

1958 – 1973

Da nyskola stod ferdig i 1958, ble boksamlinga flytta til det vesle kjøkkenet i tilknytning til sløydsalen, og hver søndag det ikke var gudstjeneste i Vingelskjerken, bar bibliotekar Karstein Kroken alle bøkene inn i sløydsalen og stabla dem på høvelbenkene. Det var utlån på søndager helt fram til 1980.

1973 – 1989

Da Nils Røe (Post-Nils) var leder for bibliotekstyret i Tolga, gikk han i spissen og fikk satt i stand en del av kjelleretasjen i skolen, og bøkene kunne flytte inn i et moderne og tidsmessig lokale i 1973.

1989- 2010

I 1989 ble det bygd et tilbygg på skolen, og både barnehagen og skolen fikk tilgang til folkebiblioteket. Lag og foreninger fikk oppbevare protokoller m.m. i bibliotekets magasin og kunne bruke biblioteket til møtevirksomhet. Johanne Storhaug Nordstad var filialbestyrer helt fram til biblioteket ble lagt ned i 2010.

2011-2024

Bunåva kafé og info-senter for Forollhogna Nasjonalpark, ble innviet 11. juni 2011. Skolen og barnehagen overtok litteratur som var relevant for ungene, og bygdebøker og lokallitteratur ble flytta til Bunåva for å bygge opp ei boksamling der. Det ble i denne prosessen lagt vekt på natur, kultur, jordbruk, lokalhistorie og bøker i tilknytning til nasjonalparken.

Boksamlinga har litt etter litt blitt tilført romaner, kriminalbøker og barne- og ungdomslitteratur, slik at boksamlinga skal være tilgjengelig for alle. Og da Bunåva kafé er i sameksistens med Bua (Coop), medfører det at boksamlinga er tilgjengelig for publikum i butikkens åpningstider.