Rådhuset Vingelen AS

Rådhuset Vingelen er et flerfaglig rådgivingsmiljø med base i Tolga kommune.

Nedslagsfeltet omfatter først og fremst Østlandet og Midt-Norge, men de har også flere nasjonale oppdrag. Deres visjon er «- for livskraftige lokalsamfunn», og de tilbyr blant annet ulike former for prosjekt- og prosessledelse, lokalsamfunnsutvikling, landbruksutvikling, byggeledelse og utredninger.

Les mer på deres egen nettside www.radhusetvingelen.no