Om grunneierlagene

Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie

Vingelen Utmarkslag er en av hovedorganisasjonene for grunneierne i Vingelen. Vingelen Sameie er den andre store grunneiersammenslutningen. Utmarkslagets ansvarsområde er det som er under tregrensa; skog, veier, elgjakt, skogsfugljakt, rådyrjakt etc.

Vingelen Sameie har ansvaret for det som er over tregrensa; rypejakt, reinsjakt, fjellhyttene og fiskevannene. Utmarkslaget er skogteiger med tilhørighet til en person/gard, mens sameiet er et stort område til felles forvaltning uten at hver enkelt grunneier kan si at denne flekken av fjellet er min. Lagene har et nært samarbeid og hytteutleie, jakt og fiskesalg administreres felles.