Klettsno 4H

4H – å lære ved å gjøre!

4H Norge er en stor og aktiv organisasjon med nærmere 14 000 medlemmer fordelt på ca 600 4H-klubber over hele landet. Medlemsalderen er 10 – 25 år. I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre. Det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem.

Formålet til 4H er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker, og 4Hs målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet: Klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. 4H bygger på en ide om å lære om samspill i naturen.

4H-løpet
Tidligere valgte 4H-medlemmene et prosjekt hvert år, men fra 2023 blir 4H mer fleksibelt med et poengbasert system. 4H’erne kan få poeng både ved å delta på arrangementer eller leir, gjennomføre selvvalgte oppdrag alene eller sammen med andre, og ved å ha styreverv. Klubben har voksenledere som gir råd og veiledning underveis.

Medlemsstyrt organisasjon
Et 4H-medlem lærer også mye om organisasjonsarbeid. Organisasjonen er medlemsstyret, dvs. at det er medlemmene selv som bestemmer. De lokale klubbene gjennomfører hvert år et årsmøte der årsplaner og budsjett blir vedtatt på demokratisk vis, og styret blir valgt. Klubbstyret består av medlemmer, og de har ansvaret for å drive klubben gjennom et arbeidsår. På årsmøtet velger også medlemmene én eller flere voksne klubbrådgivere som gir råd, hjelp og veiledning til klubbstyret og klubben.

4H tilbyr kurs i lederopplæring, organisasjonsarbeid og ulike emner i tilknytning til 4H-oppdragene. I tillegg har 4H-klubben et bredt spekter av aktiviteter som fjellturer, volleyball, hyggekvelder, håndverk, matlaging og mye mer.

Leir
Hvert år får alle 4H-medlemmene tilbud om å være med på leir. Det er aspirantleir for de yngste og fylkesleir, landsleir eller nordisk leir for de eldste. De som har vært på leir en gang og har oppdaget leirlivet i 4H, reiser gjerne på leir år etter år.

Vil du vite mer om Klettsno 4H? Her finner du ut hvem du kan kontakte.

Link til facebook-gruppe for Klettsno 4H (lukket gruppe, kun for medlemmer og foreldre).