Tøllånøta

Tøllånøta er Vingelens eget bygdeblad. Det kommer ut to ganger i året, ca til St. Hans og til jul, og er et fyldig og fargerikt magasin på rundt 80 sider. Vi vet at det er stor glede i mange heimer når Tøllånøta dukker opp i postkassa. Alle abonnenter får bladet levert i postkassa. For 2023 er prisen 350 kr for abonnement (to nummer) og 200 kr for løssalg per utgave. Det lønner seg altså å være abonnent! Bladet er i salg bl.a. på butikken i Vingelen, Tolga-Os Sparebank sine avdelinger på Tolga og Tynset, og på Tynset bokhandel.

Tøllånøta-redaksjonen syr bladet sammen, og skriver en del sjøl også, men er avhengig av tilsendt stoff for å kunne fylle opp hele bladet. Har du en historie eller bilder du vil dele, send det til redaksjonen på epost: tollanota@gmail.com

Alle er også hjertelig velkommen i redaksjonen. Er du glad i å skrive, ta bilder eller redigere (vi bruker Indesign og Photoshop) er dette stedet for deg!

I og med at bladet redigeres og trykkes en god stund før det kommer i salg, er vanlige innleveringsfrister for stoff ca 20. mai til vårnummeret, og ca 10. november til julenummeret.

Tøllånøta er på facebook: https://www.facebook.com/Tollanota/