Administrasjon og kontakt

Styret i Vingelen Sameie

Her får du kontaktinformasjon til alle styremedlemmer og valgkomité, samt oversikt over godtgjørelser.

Les mer om styret i sameiet

Styret i Vingelen Utmarkslag

Her får du kontaktinformasjon til alle styremedlemmer og valgkomité, samt oversikt over godtgjørelser.

Les mer om utmarkslaget

Vedtekter

Her ligger vedtektene for Sameiet og Utmarkslaget.

Les alle vedtekter

Årsmøtereferater Vingelen Utmarkslag

Her kan du laste ned og lese årsmøtereferatene for Sameiet Vingelen Utmarkslag.

Les alle årsmøtereferater fra utmarkslaget

Årsmøtereferater Vingelen Sameie

Her kan du laste ned og lese årsmøtereferatene for Vingelen Sameie

Les alle årsmøtereferater fra sameiet