Vedtekter

Her ligger vedtektene for Sameiet og Utmarkslaget.

Sameiet: Last ned og les oppdaterte vedtekter for Sameiet.
Vedtektene inkluderer endringer etter årsmøter i 2006, 2013 og 2019.

Utmarkslaget: Last ned og les vedtekter for Sameiet Vingelen Utmarkslag.
Vedtektene inkluderer endringer etter årsmøte i 2021.

Trenger du en oppdatert oversikt over medlemmer og andeler, kontakt Mona Tangen i Vekstra på tlf 62 79 06 45 eller epost mona.tangen@vekstra.no