Velkommen til Vingelen
– en eventyrlig fjellbygd av vår tid!

I slake lier ligger solsvidde tømmerhus omgitt av grønne enger der kyr og sauer beiter. Det godt bevarte bygningsmiljøet er unikt i Norge, det samme er den levende seterkulturen. På staselige gårder tilbys overnatting i gamle sommerstuer. Bygda ligger som en spennende avstikker fra fv. 30 mellom Tynset og Røros, i Tolga kommune.

Villreinjakt

Villreinjakta i Vingelen (Forollhogna nasjonalpark) fra 20. august til 20. september.

Dra til seters!

På Utistuvollen i setergrenda Åsan kan du overnatte på setra! Våkne opp til kubjeller og bli med på det aktive dagliglivet på setra!

Gårdsovernatting

Det er flere staselige garder i Vingelen. Enkelte tilbyr ly for natta til ferdafolk. Her kan du bo i gamle tømmerbygninger med lang historie i veggene.

Hytter på fjellet

I Vingelen finnes flere hytter til leie på fjellet. Et par av disse ligger ved fine fiskevann og leies ut med båt.

Fugletårnet ved Nylandtjønna

Nylandtjønna er en rik fuglelokalitet med arter som byr på spennende opplevelser, bl.a. sjeldne fjellender, horndykker og trane.

Sykling på stier og seterveier

De endeløse grusveiene i setertraktene er yppelige for sykkel, og det er mange muligheter for stisykling.
illustrasjon av ku og gjerde