Fugletårnet ved Nylandstjønna

Et besøk i fugletårnet er en fin naturopplevelse, uansett om du er fugleinteressert eller ei! 

Nylandtjønna i Vingelen er kjent som en rik fuglelokalitet, med arter som byr på spennende opplevelser. Tjønna er oppmarsjområdet for sjeldne fjellender som venter på isfrie fjellvann tidlig på våren og er hekkelokalitet for særpregede arter som toppand, horndykker og trane. På sommeren er det et yrende liv av andunger som leiter insekter langs strandkanten. Nylandtjønna ligger i bunnen av daldraget som strekker seg gjennom fjellbygda Vingelen og nordøstover mot Øvre Tallsjøen og naturreservatet Olafloen. Tjønna danner en sørlig avgrensning av et næringsrikt, frodig og mangfoldig våtmarksområde. 

Fugletårnet ligger helt nede ved bredden av tjønna og er bygget i to etasjer med veldig god oversikt over hele området.

Nylandtjønna har registrert over 80 ulike fuglearter. Mange av disse hekker i området, men tjønna og våtmarksområdene rundt er viktige rasteplasser for fugler som skal videre inn til hekkeområdene i Forollhogna Nasjonalpark. Ikke minst gjelder dette de fire såkalte fjellendene sjøorre, svartand, havelle og bergand som i påvente av at isen skal gå på tjønner og vann i fjellet, benytter Nylandtjønna som mellomstasjon. Fugletårnet glir godt inn i omgivelsene, noe taksvalene er en god indikasjon på – ikke sjelden hekker de oppunder takskjegget på tårnet!

Adkomsten til tårnet skjer fra tilrettelagt parkeringsplass ved fylkesveien ved garden Røsli (sti til venstre for fjøset). Vis respekt for gardens aktiviteter! Det er kort avstand å gå fra parkering, men litt fuktig og ulendt sti noen steder.

Fugletårnet ved Nylandtjønna. Foto: Håkon Trønnes
Øvre Tallsjø og Nylandtjønna. Foto: Erlend Eggen