Nasjonalparklandsby

Hva er en nasjonalparklandsby?

En nasjonalparklandsby skal tilby det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv, og være en naturlig innfallsport til den tilhørende nasjonalparken. Her skal både lokalbefolkning og besøkende få god informasjon om nasjonalparken. Landsbyen skal også tilby overnatting, servering og aktiviteter. 

Foreløpig er det bare fem nasjonalparklandsbyer i hele Norge. Disse er Geilo i Hol, Fossbergom i Lom kommune, Jondal i jondal kommune, Storslett i Nordreisa kommune og Vingelen i Tolga kommune.

Nasjonalparklandsby-prosjektet ble etablert i 2008 av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning, som et virkemiddel for økt verdiskaping i kommuner og bygder rundt våre store verneområder.

Vingelen ble valgt ut som en av fem nasjonalparklandsbyer i Norge på grunn av sine spesielle kvaliteter. Blant annet er Vingelen en av norges best bevarte fjellbygder, med mange gamle og velholdte tømmerhus og gardstun. Foto: Ingrid Eide/Ingrafo