Rypejakta i Vingelen fredes høsten 2023

Etter flere meget gode rypeår viser dessverre årets rypetaksering det nest svakeste resultatet siden takseringen begynte i 2002. Kyllingproduksjonen er den laveste som er registrert. Rapporter fra andre områder i Sør-Norge ser ut til å bekrefte at den samme utviklingen oppleves over store områder.

Styret i Vingelen Sameie har derfor besluttet å frede all rypejakt i år, for å sikre at bestanden tar seg opp igjen. Det skal settes inn tiltak for å begrense predatorer, og det vil også bli tatt ut noen ryper for innsending for å få de undersøkt for å utelukke at nedgangen skyldes sykdom i bestanden. Alle som har fått kjøpt rypekort/rypepakker vil bli kontaktet, og vil få tilbakebetalt innbetalt beløp. De som ønsker kan få prioritet ved neste års jakt (som vi håper blir mulig å gjennomføre). Vingelen Sameie ønsker mest mulig ro i fjellet, og det er derfor ikke ønskelig med hundetrening i rypeterrengene.

Foto: Bernt Østhus