Status hytte/er gjort Bjønntjønnan

Se oversikt over gjennomført hyttevedlikehold Bjønntjønnan 2023

Fjerning av råteskader på bunnsvill ny_2023

Maling av ytterdør og vinduer_2023

Ny dørstokk i vedskålen_2023

Ny ekstra tetningslist påsatt på ytterdør_2023

Nye stolper og benk_2023

Oppgradert sti over myra inn mot bua_2023