Medlemsnett

Dette er Utmarkslagets og Sameiets medlemsinnlogging hvor de som er grunneiere kan logge seg på og finne et dokumentarkiv med styredokumenter, eldre versjoner av driftsplanen, årsmøtepapirer etc.