Rypekort i Vingelen

Rypejakta i Vingelen er svært populær. Takseringer har over tid vist at Vingelen generelt har en god rypebestand.

I Vingelen er det kortsalg til utenbygdsboende på fire felt med opptil fire kort per felt per dag de tre første ukene av jakta.

Søknadsfristen er vanligvis 10. april. Trekning vil bli gjennomført i løpet av en 14 dagers periode etter søknadsfristen, litt avhengig av påskeferien. I 2022 tester vi ut et nytt opplegg, og søknadsfristen i 2022 var derfor 1. mai. Det er fortsatt ikke avklart søknadsfrister for høsten 2023. Informasjon vil bli lagt ut på Inatur i god tid før søknadsfrist/salgstart.

Informasjon om kortfelt/tilgjengelige kort som kan søkes på ligger ute på Inatur:

Felt 1 Grårabben – send søknad via Inatur her
Felt 2 Knausvola – send søknad via Inatur her
Felt 3 Nordre Gjersjøhøa, her selges også pakker med hytte (Gjersjøhytta) og jakt – se oversikt på Inatur
Felt 4 Båvola, her selges også pakker med hytte (hytta ved Koversjøen) og jakt – se oversikt på Inatur

Salg av jakt fra 1. oktober blir også distribuert via Inatur, med tilsvarende fordeling på antall (døgnkort) og felt som nevnt over. Salget i oktober åpnes under forutsetning om at bestanden er stor nok til at Sameiet mener det er forsvarlig. Salget starter derfor i slutten av august, etter gjennomført taksering. Dette salget skjer direkte uten søknad.

I middels gode og gode rypeår selges også kombinert rype/skogsfuglfelt på Vola. Salget på dette feltet starter også i slutten av august, etter gjennomført taksering. Baglimit Vola 2022: 2 ryper og 1 skogsfugl per døgn. Jakta på dette feltet avsluttes vanligvis 25. september, i gode år 23. desember. Det selges uansett ikke kort første uke i elgjakta (f.o.m. 25.09 t.o.m. 01.10).

Baglimits (2022):

 SeptemberOktober-desember
FeltDøgnkvote  Ukeskvote          Døgnkvote  
Grårabben  44
Knausvola33
Nordre Gjersjøhøa   44
Båvola33
    


Baglimits for høsten blir alltid avgjort mot slutten av august etter taksering.
I Grårabben og Knausvola kan det i tillegg til baglimit rype skytes 1 skogsfugl per dag.

Innenbygdsboende/rettighetshavere i Vingelen:

Baglimit 2022 for innenbygds: Sesongkvote på 30 ryper. Døgnkvote på 4 ryper per dag i hele sesongen.
Baglimit for høsten avklares alltid i slutten av august etter taksering.

Innenbygdsboende i Vingelen kjøper kort på Inatur. Innenbygdsboende kan i oktober jakte inntil 1 dag per leiefelt per jeger, dersom ikke feltleierne jakter selv. Fra 2022 gjelder system med aktivering av overgang til leiefelt kvelden før (kun i oktober).


Takseringsresultater

Takseringsrapporten blir som regel klar i siste halvdel av august. Resultatene legges ut her så fort de foreligger.

Takseringa for 2022 viser en kyllingproduksjon omtrent på nivå med 2021. Det er en nedgang i antall observasjoner, som trolig skyldes vanskelige forhold under takseringa.

Takseringsresultater Vingelen 2022

Takseringsresultater Vingelen 2021

Takseringsresultater Vingelen 2020

Taksering Vola 2018

Takseringsresultater Vingelen 2019

Takseringsresultater Vingelen 2018

Takseringsresultater Vingelen 2017

Takseringsresultater Vingelen 2016

Takseringsresultater Vingelen 2015

Takseringsresultater Vingelen 2014

Takseringsresultater Vingelen 2013 

Takseringsresultater Vingelen 2012

Takseringsresultater Vingelen 2011

Takseringsresultater Vingelen 2010

Takseringsresultater Vingelen 2009

Takseringsresultater Vingelen 2008

Takseringsresultater Vingelen 2007