Villreinjakt i Forollhogna

Reinstammen i Vingelen hører til Forollhogna-området som er kjent for å ha Europas mest produktive villreinstamme.

Reinstammen i Vingelen hører til Forollhogna-området som er kjent for å ha Europas mest produktive villreinstamme. «Gullkroner» er ingen sjeldenhet i dette området, stammen er generelt i god kondisjon og vektene er høye. Jakttid f.o.m. 20. august t.o.m. 20. september. Det tillates inntil tre jegere per kort.

Oppdatering om reinens bevegelser skjer hver kveld, innen kl 21.00 på facebooksida til Forollhogna villreinområde. (Villreintelefonen avvikles). Ved evt skadeskyting eller observasjon av skadet dyr skal jaktoppsyn meldes omgående. Kontakt Gjermund Urset (tlf 92 82 70 23) eller Jon Horten (tlf 900 92 824).

Huskeliste for reinsjegere: Her får du oversikt over alt du trenger å vite! Her finnes bl.a. link til video som forklarer hvordan du tar CWD-prøver (gjelder alle dyr unntatt kalv).

Veiing: Veiing gjennomføres på betjent veiestasjon i Vingelen etter avtale med Odd Arvid Nordset, mob. 911 75 442.

Overgangsavtaler:
Pr. i dag har Vingelen avtale med Budal, Kvikne, Soknedalen, Magnillsjøan Setersameie og Dalsbygda for overgang av et begrenset antall jegere pr. dag og i spesifikke tidsrom. Felte dyr skal veies på veiestasjon der fellingen skjer. Ønsket overgang meldes inn digitalt her (mulighet for registrering aktiveres ikke før kl 16 dagen før):

Overgang Budal (inntil 3 jegere hver dag 20.-26. august, inntil 4 jegere hver dag 27. august-9. september): Meld inn overgang Budalen (for 2023 er overgangsavtalen utvidet til å gjelde ut jakta). Jaktfeltgrenser Budal

Overgang Kvikne Østfjell F01 (inntil 3 jegere per dag, på datoene 24.-27.08, 31.08, 1.-3.9, 7.-9.9). Området Grøntjønnan er unntatt fra avtalen. Meld inn overgang Kvikne Østfjell villreinvald
Jaktfeltgrenser Kvikne F01

Overgang Soknedal (inntil 2 jegere per dag, 20. august – 9. september): Meld inn overgang Soknedalen (for 2023 er overgangsavtalen utvidet til å gjelde ut jakta). Jaktfeltgrenser Soknedal FO2

Overgang Magnilsjøan (gjelder for storbukk i perioden 20.-31.08., for andre kort inntil 5 jegere hver dag i perioden 1.-20. september): Meld inn overgang Magnilsjøan
Jaktfeltgrenser Magnilsjøan FO19

Overgang til Dalsbygda trenger ikke å meldes inn digitalt. Overgang til Dalsbygda gjelder inngang og utgang via eget terreng (Vingelen) i perioden f.o.m. 22. aug t.o.m. 9. sept, samt 16.-20. sept. Felte dyr veies primært i Vingelen.

Vingelen Sameie formidler villreinjakt i Vingelen, et av de sikreste områdene av Forollhogna. Alle kategorier av dyr tilbys. I tillegg tilbys guiding, overnatting, hestetransport av bagasje og kjøtt, skjæring og pakking av kjøtt, trofébehandling osv.

Vingelen har ingen søknadsfrist for de som vil jakte reinsdyr, men alle som melder sin interesse settes opp på liste med ønsket type dyr. Kvotene fordeles i løpet av mai, så vi har som regel dyr klare for salg i begynnelsen/midten av juni. Da fordeles dyra etter listen over interesserte kjøpere. Kjøpere av storbukk som ønsker å kjøpe mindre dyr i tillegg, samt kjøpere av tilleggstjenester som overnatting, guiding mm blir prioriterte.  

I 2018 – 2020 har det vært svært begrenset kvote i Forollhogna og få dyr for salg. I 2023 er kvoten fortsatt noe lavere enn tidligere år.

Ta kontakt for mer informasjon og for å melde interesse for villreinjakt i Forollhogna:
E-post: jakt@vingelen.com

NB!
Det er krav om 80 treningsskudd og bestått skyteprøve. Dette må dokumenteres.

Priser 2023

Storbukk        55 000 NOK

Liten bukk      15 000 NOK (liten bukk har max tre takker i toppen, inkludert endetakk)

Simle              10 000 NOK

Kalv                  8 000 NOK

Foto: Stig Nordstad
Foto: Stein Kaasin