Utmarksveiene er vårstengt

Alle utmarksveiene i Vingelen er nå vårstengt pga kommende teleløsning. De åpner igjen så snart det er forsvarlig. Unntaket er veien til Skihytta, som er helårsåpen, men det anmodes om forsiktighet også der ved bruk av tunge kjøretøy.