Tjønnhauan natursti

Tjønnhauan natursti ligger i Grantævet mellom Tolga og Vingelen. Stien går i skogsterreng; furu og lauvskog, men også over myr og langs vatn. Langs stien er det satt opp plakater som forteller om vegetasjon og dyreliv, men også om de mange menneskeskapte sporene som finnes her. Ei stor kølmile er restaurert, det samme er ei stor dyregrav. Et lite skiferbrudd langs stien viser også til det mangfold av aktiviteter som har foregått her gjennom hundrevis av år. På utsiktspunktet på toppen kan du se Vingels-bygda fra lufta!

Stien er litt kupert, men stort sett lett å gå. Godt skotøy anbefales da det er noen våte partier. Lengde på stien: Ca 4 km.

Tidsbruk: 2-4 timer

Foto: Hege Hovd