Skogsfugljakt

Det selges dagskort for jakt på skogsfugl i terrengene Langsetra, Vangsåsen og Vingelsåsen.

Det selges dagskort for jakt på skogsfugl i terrengene Langsetra, Vingelsåsen og Vangsåsen.
Se kart over skogsfuglterrengene her.

Det selges inntil fem kort per dag per terreng. Det selges til sammen maksimalt 30 kort per felt per sesong. Dersom/når denne grensen nås, blir salget stoppet.

Jaktperioden er 10. september – 23. desember. 

Salg av alle skogsfuglkort foregår via Inatur.

Pris per døgn er kr. 250,-