Rypejakt

Her finner du informasjon om rypejakt for innenbygdsboende i Vingelen.

To ryper flyr over lyngen, mens en jeger og hunden ser på
Foto: Bernt Østhus

Bygdafelt

Grårabben, Knausvola, Båvola og Nordre Gjersjøhøa
Vola er et felles jaktområde med tynsetingene (kombinert rype- og skogsfuglfelt). Vingelsinger med sesongkort må holde seg på vingelssida, eller kjøpe døgnkort på Inatur for hele feltet.

Overgangsfelt

Sletthøa, Bratthøa, Søndra Gjersjøhøa, Bjønnåsfjellet, Svartåsfjellet, Tangen og Skjæret
Overgangsperiode 1.10 til 31.10.
Det tillates en jaktdag per jeger på hvert felt. Overgang til leiefelt må meldes inn via Inatur kvelden før ønsket jaktdag.

Kjøp rypejakt for innenbygdsboende i Vingelen

Rypejakt kjøpes på nettsida til Inatur, klikk på denne linken for å komme dit.

Fangstrapportering

Rapportering gjøres gjennom Inatur.

Takseringsresultater og info om baglimit

finner du på denne nettsida: Rypekort i Vingelen