Reinsjakt

Her finner du informasjon om villreinjakt for innenbygdsboende i Vingelen.

Fristen for å søke reinsjakt for innenbygdsboende er 1. mars hvert år. Søknad må inneholde dato, ditt navn, om du skal jakte sjøl eller selge, og om du ønsker å selge gjennom Sameiet. Søknaden sendes som en epost (trenger ikke å ha søknaden som eget vedlegg) til jakt@vingelen.com (NB! sjekk at du får bekreftelse på mottatt søknad).

Dyra blir vanligvis fordelt rundt midten av mai. Fra 2022 år blir trekning av rein gjennomført med et nytt system. For at tildelingen skal bli helt rettferdig regnes det ut matematisk hvem som skal få tildelt dyr og hvilket dyr, basert på data fra år 2000 og fram til i dag. Inn i regnestykket legges hvor mange ganger vedkommende rettighetshaver har søkt og hvilken type dyr som har blitt tildelt. De som har flest «poeng» ved årets trekning vil stå øverst på lista for å få tildelt dyr.

Det samme systemet brukes for å beregne hvem som skal få hhv. storbukk, liten bukk, simle og kalv, regnet ut fra tidligere tildeling de siste 22 år. De som søker og ikke får dyr, vil med dette systemet opparbeide seg en restbrøk som gir større mulighet ved neste års tildeling.