Rådyrjakt

Her finner du informasjon om rådyrjakt for innenbygdsboende i Vingelen.

Rådyrjakta for innenbygdsboende gjelder for hele Vingelen sogn. De siste årene har det vært fri kvote og det skytes, ganske fast, rundt 30 dyr i Vingelen hvert år. 

Rådyrjakt for innenbygdsboende i Vingelen kjøper du her på Inatur

Priser

TypePris
Grunneier/rettighetshavende400
Innenbygdsboende500

Jakttider

Bukkejakt 10. august til 23.12.
Ordinær rådyrjakt starter 25. september og varer til 23.12.

Innmelding og veierutiner

Felt dyr skal umiddelbart etter felling meldes inn over telefon/SMS til
Odd Arvid Nordset
Tlf: 911 75 442.

Ved innmelding, avtales tidspunkt for veiing.

Ved skadeskyting

Jeger plikter å ha ettersøksavtale med godkjent ettersøksekvipasje. Jegeren dekker selv kostnadene ved et eventuelt ettersøk.
Tlf oppsyn (Gjermund Urset): 92 82 70 23. Oppsynet skal alltid varsles ved påskutt, ikke lokalisert dyr.