Overnatting

Vingelen har lang tradisjon for å ta imot tilreisende på en gjestfri måte, og tilbyr ulike typer overnatting.  

På Vingelsgaard Gjestgiveri kan du bestille fullpensjon, hel- eller halvpensjon.

Bor du på en gard i bygda er det vanligst med sjølhushold.

På hytter og setre står du for husholdet sjøl.

Alle husvære leies ut med nødvendig husgeråd.

Det er også campingmuligheter på Kvennan Camping

tegnet kart over utleiemuligheter