Kart over ulike jaktfelt i Vingelen

Her finnes oversikt over jaktterreng for villrein, hjort, rådyr, hare, skogsfugl og rype.

Kart over Vingelen («Kjentmann for Vingelen») fås kjøpt på Coop Marked i Vingelen sentrum.

Villrein

Jakt på reinsdyr foregår i hele Vingelen sogn

Rype

Se kart over rypefeltene her

Skogsfugl

Kart over skogsfuglfeltene i Vingelen: Langsetra, Vingelsåsen og Vangsåsen

Rådyr

Oppdaterte kart ligger på Inatur:

Rådyrfelt Vangsåsen
Rådyrfelt Vingelsåsen

Hjort

Oppdatert kart ligger på Inatur: Hjortejakt i Vingelen

Hare

Last ned kart over harefelt her