Hjortejakt

Her finner du informasjon om hjortejakt for innenbygdsboende i Vingelen.

For innenbygdsboende er det to muligheter for hjortejakt. Den ene er å være med i et elgjaktlag, da vil du automatisk også kunne felle hjort. Den andre er å kjøpe et innenbygdskort på hjort (kun aktuelt for de som ikke er del av et elgjaktlag). Da betaler du et forskudd for kortet. Ved skutt hjort betales en kilospris.

Innenbygds hjortekort kjøper du på Inatur, her ligger også oppdatert informasjon om jaktregler, priser mm.

Det er krav til 80 treningsskudd for all storviltjakt i Vingelen.

Husk at det er kjøreforbud på dyrka mark! Observasjon av dette vil føre til jaktnekt.

Hjort skal veies hos Gjermund Urset, mob 92 82 70 23, og felling varsles til jaktutvalgsleder.