Harejakt

Harefeltene i Vingelen legges ut på anbud hvert femte år. I tillegg selger vi døgnkort via Inatur.

Dagskort harejakt selges på Inatur:
Les mer eller kjøp dagskort harejakt i Vingelen


Leiefelt harejakt:
Anbudsrunde for årene 2022-2026 ble gjennomført våren 2022. Denne er nå avsluttet.
Ny anbudsrunde blir våren 2027.

Se eller last ned kart over terrengene her
NB! Arealmålene er kun ment som et anslag og er ikke detaljmålt. Feil kan forekomme.

Følgende harefelt leies ut på åremål (gjeldende periode 2022-2026):

NrFeltTotalarealSkogareal   
1Gjera/Langsetra 58 000 45 500 
2Svartåsen 82 000 23 000 
3Ørvilldalen 54 500 12 000 
4Vingelssetra/Kletten   51 500 29 500 
5Brattegga 19 000 17 000 

For alle terrengene gjelder følgende:
Alle terrengene er lett tilgjengelige, de har lite trafikkerte veier. Det er mulighet for leie av hytte/seter i alle terreng.

Jakttiden er fra og med 1. oktober og ut februar måned, med unntak for høytidsfredningen. I spesielle tilfeller/under spesielle forhold kan det innføres begrensninger av jakttiden. Det skal ikke jaktes i nærheten av hyttefelt. Det tillates inntil 6 navngitte jegere per år per terreng. Framleie av terrenget er ikke tillatt.

Innenbygdsboende harejegere har anledning til å jakte på feltene fra 20. oktober, men dette skjer i svært beskjedent omfang. De skal også vike plass når feltleierne jakter selv. Det vil kunne foregå annen jakt (skogsfugl, rype, rådyr og elg/hjort) i terrengene. Elgjakta i Vingelen starter 25.9. og varer ut over høsten, med obligatorisk pause for alle lag i en uke fra ca. 1. oktober.

Harebestanden
Alle terrengene har vært utleid på åremål over mange år. De har dermed hatt relativt lavt jakttrykk over lang tid. Harebestanden svinger, som annet småvilt – men vårt inntrykk er at haren i Vingelen byr på spennende jakt. En kommentar fra en jeger er at haren her oppe i Østerdalen trykker mer og lengre, slik at den av og til kan være vanskelig å få til å ta ut.

Ulveproblematikk
Det har ikke tidligere vært problemer med ulv i våre områder, men med dagens rovdyrpolitikk kan dette være i endring, det vet vi ikke.

Predatorbekjempelse
I Driftsplan for utmarka i Vingelen er det lagt vekt på målrettet predatorbekjempelse innenfor de rammer lovverk og vernebestemmelser setter. Det selges predatorkort for utenbygdsboende på Inatur.

Strømgjerder
Vingelen er ei landbruksbygd med mye utmarksbeite. Alle organiserte beitelag slår av strøm og legger ned sperregjerder før elgjakta starter 25. september. De aller fleste private strømgjerder i utmark/setermark vil være slått av innen 1. oktober, men på grunn av ulike typer beite og beitedyr, kan det i noen områder forekomme strøm på enkelte gjerder i utmark og innmark.