Eksklusiv rypejakt på åremål

Rypeterreng i Vingelen leies ut for 5 år, nåværende periode er for 2022-2026. Budrunden er nå avsluttet.

Rypeterreng i Vingelen leies ut for 5 år. Nåværende leieperiode gjelder for årene 2022-2026. Neste anbudsrunde blir gjennomført våren 2027.

Terrengene ligger i de mest produktive områdene av Forollhogna, og består av frodig lavfjell med stort innslag av vier og noe fjellbjørk med spesielt gode produksjonsforhold for lirype.Terrengene er lettgåtte og lettjaktede. Størrelsen varierer fra 14 000 – 22 000 dekar.

Det er bilvei inn i alle terrengene, og de er lett tilgjengelige. Det er anledning til å leie godt utstyrte hytter i eller nær alle terrengene. Det er også mulig å leie seg inn på Vingelsgaard Gjestgiveri med høy standard sentralt beliggende i Vingelen. På flere av feltene står det åpne buer som egner seg for en rast under jakta.

Leieterreng 2022-2026:

1. Sletthøa
2. Bratthøa
3. Tangen
4. Bjønnåsfjellet
5. Skjæret
6. Søndre Gjersjøhøa
7. Svartåsfjellet

Jaktregler:
Det er tillatt med inntil 6 faste jegere per år, og i tillegg 5 gjestejegerdøgn. Det er mulig å bytte inntil 2 faste jegere mot gjestejegerdøgn slik at det blir enten 5 faste + 13 gjestejegerdøgn, eller 4 faste + 20 gjestejegerdøgn.

Jakttid 10.09 – 28/29.02 unntatt helgedagsfredningen.

Det er tillatt for innenbygdsboende rypejegere å jakte på feltene i oktober måned, en dag per jeger og felt. Disse skal vike for feltleierne, og det finnes et system der dere kan varsle når dere skal jakte i oktober. Ved spesielt lave bestander vil det ikke bli anledning for innenbygdsboende å jakte på feltene. Utleier vil da også ta kontakt med leietakere for å finne gode ordninger for å ivareta bestanden.

Foto: Bernt Østhus