Foreninger

Vingelen idrettslag

Vingelen Idrettslag er et aktivt amatøridrettslag som ble stiftet i 1902. Idrettslaget er allsidig og aktivitetene spenner fra ski, skiskyting, ...
Les mer

Klettsno 4H

4H – å lære ved å gjøre! 4H Norge er en stor og aktiv organisasjon med nærmere 14 000 medlemmer ...
Les mer

Vingelen bygdekvinnelag

Vingelen Bygdekvinnelag er et lag for alle damer med hjerte for Vingelen! Bygdekvinnelaget har medlemmer fra tidlig i 20-åra og ...
Les mer

Vingelen Sanitetsforening

Vingelen Sanitetsforening arbeider for kvinners og barns helse, både i forskning, forebyggende og omsorg.

Les mer

Bunåva boksamling

Vingelen Bygdekvinnelag er ansvarlig for boksamlinga, da laget ser nødvendigheten av lesing og læring for barn og unge, men vet ...
Les mer

Tøllånøta

Tøllånøta er Vingelens eget bygdeblad. Det kommer ut to ganger i året, ca til St. Hans og til jul, og ...
Les mer