Skole/barnehage

Skoler/barnehager

Vingelen Oppvekstsenter

Vingelen skole, 1.-7. trinn (fådelt)
Telefon skole/SFO 62 49 47 72
E-post: leif.vingelen@tolga.kommune.no
Enhetsleder/rektor er Leif Vingelen
Les mer om Vingelen skole (Tolga kommunes nettside)

Vingelen barnehage
Barnehagen har en småbarns- og en storbarnsavdeling.
Telefon: 62 49 43 82 / 474 53 928 (storbarnsavd.) / 48 94 20 10 (småbarnsavd.)
Epost: liv.bjornstad@tolga.kommune.no
Styrer er Liv Bjørnstad  
Les mer om Vingelen barnehage (Tolga kommunes nettside)

Foto: Hege Hovd