Storvilt


Fristen for å søke reinsjakt for innenbygdsboende er 1. mars hvert år. Søknad må inneholde dato, ditt navn, om du skal jakte sjøl eller selge, og om du ønsker å selge gjennom Sameiet. Søknaden sendes som en epost (trenger ikke å ha søknaden som eget vedlegg) til   (NB! sjekk at du får bekreftelse på mottatt søknad) eller evt legges i grønn postkasse på Sagmoen.

Rådyrjakta for innenbygdsboende gjelder for hele Vingelen sogn. De siste årene har det vært fri kvote og det skytes, ganske fast, rundt 30 dyr i Vingelen hvert år. Rådyrjakt for innenbygdsboende i Vingelen selges på Inatur. Det selges også rådyrkort for utenbygdsboende på Inatur. 

For innenbygdsboende er det to muligheter for hjortejakt. Den ene er å være med i et elgjaktlag, da vil du automatisk også kunne felle hjort. Den andre er å kjøpe et innenbygdskort på hjort (kun aktuelt for de som ikke er del av et elgjaktlag). Da betaler du et forskudd for kortet. Hvis du skyter dyr, trekkes kortprisen fra kjøttprisen.

Jakttiden på elg er fra 25.september, med en ukes pause i starten av oktober, tidspunkt vil kunne variere noe fra år til år. Jakta fortsetter til 23. desember.
Vingelen er delt inn i 9 jaktfelt. Det er krav om minst 3 rettighetshavere på et jaktlag for å kunne søke elgjakt i Vingelen. 

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv