Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Leder John Westgård 95 88 35 22
Styremedlem Olav Østvang 47 29 57 66
       
Jaktutvalget
Leder Erik Livoll 91 39 63 51
Styremedlem Skjalg Urset Dalseng 95 83 12 31
Styremedlem Ove Tobro 48 21 70 28
       
Veisameiet
Leder Martin Tronslien 95 27 26 56
Styremedlem Grim Jardar Aasgård 91 32 98 56
Styremedlem Sveinar Aasgård 91 12 52 64
       
Vara Pål Røhner  48 00 97 68  
       
Valgnemd
Leder Elin Vangstrøen 48 03 04 75
  Anders Nordstad 91 39 63 72
  Lotte Iversen 92 88 88 48  
       
Møteleder Linda Merkesdal    

 

Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet i juni 2020.

Godtgjørelser gjeldende pr 2020 (samme som i fjor):
• Leder: kr 4 000,- pr. år
• Utvalgsledere : kr 2 000,- pr. år
• Heldagsmøter: kr 1 500,-
• Kveldsmøter: kr 500,-
• Lagsarbeid: kr 250,- pr. time
• Traktor med fører: kr 600,- pr. time

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv