Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Leder Arve Trøan 95 84 49 49
Nestleder Einar Hilmarsen 90 92 03 27   
       
Jaktutvalget
Leder Erik Livoll 91 39 63 51
Styremedlem Skjalg Urset Dalseng 95 83 12 31
Styremedlem Tor Magnus Aasheim 97 77 46 13
       
Veisameiet
Leder Martin Tronslien 95 27 26 56
Styremedlem Grim Jardar Aasgård 91 32 98 56
Styremedlem Sveinar Aasgård 91 12 52 64
       
Vara Odd Arvid Nordset  91 17 54 42  
       
Valgnemd
Leder Lotte Iversen 92 88 88 48
  Trond Magne Aasheim 91 70 28 59
  Stig Brevad Lien 91 75 58 26
       
Møteleder 2023

Utpekes av valgkomite
1 mnd før årsmøtet

   

 

Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet i april 2022.

Godtgjørelser gjeldende pr 2022:
• Styreleder: kr 5 000,- pr. år
• Leder i jaktutvalg og leder i veiutvalg: Kr 4 000,- pr år
• Styremedlemmer: kr 2 500,- pr. år
• Heldagsmøter: kr 1 500,-
• Kveldsmøter: kr 500,-
• Annet arbeid: kr 300,- pr. time
• Traktor med fører: kr 600,- pr. time

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv