Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Styreleder John Haakon Stensli 99 54 61 15
Styremedlem Ole Erik Engset 90 61 74 28
Styremedlem Torgeir Svae 97 67 80 11
       
Fiske- og hytteutvalget
Leder Jakob Trøan 91 36 03 73
Styremedlem Helge Rønning 91 83 35 24
Styremedlem Ragnar Sollid 95 92 95 10
       
Varamedlem til hovedstyret
  Henning Jarle Lund 41 45 44 66
       
Revisorer
  Olav Østvang 47 29 57 66
  Mari Trøan 41 03 19 47
       
Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna 2022
  Odd Arvid Nordset    
  Lars Graven    
  Stein Kaasin    
       
Valgkomite
Leder Anders Nordstad 91 39 63 72
  Lotte Iversen 92 88 88 48
  Trond Magne Aasheim 91 70 28 59

(Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet april 2021)

Godtgjørelser gjeldende pr 2021:
• Styreleder: kr 5 000,- pr. år
• Styremedlemmer: kr 2 500,- pr. år
• Heldagsmøter: kr 1 500,-
• Kveldsmøter: kr 500,-
• Annet arbeid, timepris (faktureres): kr 300,-
• Traktor med fører: kr 600,- per time

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv