Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Styreleder John Haakon Stensli 99 54 61 15
Styremedlem Trond Magne Aasheim 91 70 28 59
Styremedlem Torgeir Svae 97 67 80 11
       
Fiske- og hytteutvalget
Leder Jakob Trøan 91 36 03 73
Styremedlem Ole Erik Engset 90 61 74 28
Styremedlem Ragnar Sollid 95 92 95 10
       
Varamedlem til hovedstyret
  Henning Jarle Lund 41 45 44 66
       
Revisorer
  Olav Østvang 47 29 57 66
  Mari Trøan 41 03 19 47
       
Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna 2021
  Ola Trøeng    
  Stian Nystuen    
  Kjell Steinar Haugli    
       
Valgkomite
Leder Elin Vangstrøen 48 03 04 75
  Anders Nordstad 91 39 63 72
  Lotte Iversen 92 88 88 48

(Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet april 2020)

Godtgjørelser gjeldende pr 2020 (uendret fra i fjor):
• Styreleder: kr 5 000,- pr. år
• Styremedlemmer: kr 2 000,- pr. år
• Heldagsmøter: kr 1 500,-
• Kveldsmøter: kr 500,-
• Annet arbeid, timepris (faktureres): kr 250,-

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv