Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Styreleder John Haakon Stensli 99 54 61 15
Styremedlem Trond Magne Aasheim 91 70 28 59
Styremedlem Torgeir Svae 97 67 80 11
       
Fiske- og hytteutvalget
Leder Jakob Trøan 91 36 03 73
Styremedlem Ole Erik Engset 90 61 74 28
Styremedlem Jon Gransletten 48 11 38 44
       
Varamedlem til hovedstyret
  Marius Eggen 99 29 84 05
       
Revisorer
  Olav Østvang 47 29 57 66
  Mari Trøan 41 03 19 47
       
Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna
  Arve Trøan    
  Arne Haugli    
  Erik Livoll    
       
Valgkomite
Leder Jan Røe 93 68 17 17
  Elin Vangstrøen 48 03 04 75
  Anders Nordstad 91 39 63 72

(Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet april 2019)

Godtgjørelser gjeldende pr 2019:
• Styreleder: kr 5 000,- pr. år
• Styremedlemmer: kr 2 000,- pr. år
• Heldagsmøter: kr 1 500,-
• Kveldsmøter: kr 500,-
• Annet arbeid, timepris: kr 250,-

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv