Korrespondanse og avtaler Utmarkslaget:

Brev fra Revisorkonsult av 10. oktober 2019, med svar på bl.a. følgende spørsmål: 
Myndighetsforholdet mellom Vegutvalget og årsmøtet/styret i Utmarkslaget
Anledning til å bygge opp fond for å møte framtidige kostnader knyttet til vedlikehold og utbedring av veger
Forhold knyttet til fastsetting av ny andelsfordeling for veger

Last ned brev fra Revisorkonsult
Last ned vedlegg til brev fra revisorkonsult (Veglovens kapittel VII)

Korrespondanse og avtaler Sameiet:

Avtale om prøve- og treningsterreng for fuglehunder ØFHK 2020-2021

 

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv