Tjønnhauan natursti ligger i Grantævet mellom Tolga og Vingelen. Stien går i skogsterreng; furu og lauvskog, men også over myr og langs vatn. Langs stien er det satt opp plakater som forteller om vegetasjon og dyreliv, men også om de mange menneskeskapte sporene som finnes her. Ei stor kølmile er restaurert, det samme er ei stor dyregrav. Et lite skiferbrudd langs stien viser også til det mangfold av aktiviteter som har foregått her gjennom hundrevis av år. På utsiktspunktet på toppen kan du se Vingels-bygda fra luften!

Stien er litt kupert, men stort sett lett å gå. Godt skotøy anbefales da det er noen våte partier.

Lengde på stien: Ca 4 km.

Tidsbruk: 2-4 timer

Se kart og les mer om Tjønnhauan

Tjønnhaugan natursti tursti over myra Hege Hovd

Tjønnhaugan natursti fine turstier folk hund Hege Hovd

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv