En nasjonalparklandsby skal tilby det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv, og være en naturlig innfallsport til den tilhørende nasjonalparken. Her skal både lokalbefolkning og besøkende få god informasjon om nasjonalparken. Landsbyen skal også tilby overnatting, servering og aktiviteter. 

Foreløpig er det bare fem nasjonalparklandsbyer i hele Norge. Disse er Geilo i Hol, Fossbergom i Lom kommune, Jondal i jondal kommune, Storslett i Nordreisa kommune og Vingelen i Tolga kommune.

Nasjonalparklandsby-prosjektet ble etablert i 2008 av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning, som et virkemiddel for økt verdiskaping i kommuner og bygder rundt våre store verneområder.

vingelen nasjonalparklandsby

Oustatunet kultursti Vingelsgarden Ingrid Eide

Vingelen ble valgt ut som en av fem nasjonalparklandsbyer i Norge på grunn av sine spesielle kvaliteter. Blant annet er Vingelen en av norges best bevarte fjellbygder, med mange gamle og velholdte tømmerhus og gardstun. Foto: Ingrid Eide/Ingrafo

Online booking fjellhytter

Du kan bestille overnatting på hytte i fjellet i Vingelen her - vi leier ut hytter med båt på Bjønntjønnan og Koversjøen og ei fjellhytte ved Gjersjøen. Ønsker du overnatting andre steder, ta direkte kontakt med utleier. Oversikt over alle overnattingssteder og kontaktpersoner finnes under menyen Overnatting.

Book ditt opphold på fjellhytte nå

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • seterlandet
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • vingelen nasjonalparklandsby2016
  • norsk kulturarv