Reinstammen i Vingelen hører til Forollhogna-området som er kjent for å ha Europas mest produktive villreinstamme."Gullkroner" er ingen sjeldenhet i dette området, stammen er generelt i god kondisjon og vektene er høye. Jakttid f.o.m. 20. august t.o.m. 20. september. Det tillates inntil tre jegere per kort.

Jegere som lurer på hvor dyrene står i terrenget, ringer Villreintelefonen: 82 08 20 90 Telefonen drives av oppsynstjenesten, og vil være i drift før jaktstart 20. august. Oppdatering hver kveld cirka kl. 20.00. Ved evt skadeskyting eller observasjon av skadet dyr skal jaktoppsyn meldes omgående. Kontakt Gjermund Urset (tlf 92 82 70 23) eller Jon Horten (tlf 900 92 824).

Overgangsavtaler: Pr. i dag har Vingelen avtale med Magnillsjøan Setersameie, Budal og Kvikne for overgang av et begrenset antall jegere pr. dag og i spesifikke tidsrom (nærmere oversikt i jegerkontrakten). Jegere som ønsker å benytte seg av dette må kontakte Ole Erik Engset i Vingelen Sameie for godkjenning og registrering, tlf 906 17 428.

Vingelen Sameie formidler villreinjakt i Vingelen, et av de sikreste områdene av Forollhogna. Alle kategorier av dyr tilbys. I tillegg tilbys guiding, overnatting, hestetransport av bagasje og kjøtt, skjæring og pakking av kjøtt, trofébehandling osv.

Vingelen har ingen søknadsfrist for de som vil jakte reinsdyr, men alle som melder sin interesse settes opp på liste med ønsket type dyr. Kvotene fordeles i midten av mai, så vi har som regel dyr klare for salg i begynnelsen av juni. Da fordeles dyra etter listen over interesserte kjøpere. Kjøpere av storbukk som ønsker å kjøpe mindre dyr i tillegg, samt kjøpere av tilleggstjenester som overnatting, guiding mm blir prioriterte.  

I 2018 - 2020 har det vært svært begrenset kvote i Forollhogna og få dyr for salg. I 2022 er kvoten fortsatt noe lavere enn tidligere år.

Ta kontakt for mer informasjon og for å melde interesse for villreinjakt i Forollhogna: E-post:

NB!
Det er krav om 80 treningsskudd og bestått skyteprøve. Dette må dokumenteres.

Priser 2022

Storbukk        55 000 NOK

Liten bukk      15 000 NOK (liten bukk har max tre takker i toppen, inkludert endetakk)

Simle              10 000 NOK

Kalv                  8 000 NOK

Jakt villrein henting med hest dyr natur Stein Kaasin

 

 

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv