Det selges dagskort for jakt på skogsfugl i terrengene Langsetra, Vingelsåsen og Vangsåsen. Kart over terrengene ligger her.

Det selges inntil fem kort per dag per terreng.

Jaktperioden er 10. september - 23.desember. 

Salg av alle skogsfuglkort foregår via Inatur.

Pris per døgn er kr. 250,-

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv