8 rypeterreng i Vingelen leies ut for 5 år. Terrengene ligger i de mest produktive områdene av Forollhogna, og består av frodig lavfjell med stort innslag av vier og noe fjellbjørk med spesielt gode produksjonsforhold for lirype.Terrengene er lettgåtte og lettjaktede. Størrelsen varierer fra 14 000 – 22 000 dekar.

Alle terrengene, med unntak av Søndre Gjersjøhøa (begrenset kortsalg fram til og med høsten 2016), har vært utleid lenge, noen helt tilbake til før år 1900. Jakttrykket har vært moderat over lang tid. Høsten 2016 ble det ut fra takseringsresultatene estimert en tetthet på 98 ryper pr. km2 i Ørvilldalen (Tangen og Grårabben). På Søndre/Nordre Gjersjøhøa var estimatet på 62 ryper pr. km2. Takseringer over mange år viser at det jevnlig er gode rypeår i Vingelen, og at selv i de dårligere produksjonsårene er forholdsvis gode tettheter. Takseringsresultater for Vingelen er tilgjengelig på www.vingelen.no.

Det er bilvei inn i alle terrengene, og de er lett tilgjengelige. Det er anledning til å leie godt utstyrte hytter i eller inntil alle terrengene, eller det er mulig å leie seg inn på Vingelsgaard Gjestgiveri med høy standard i bygda Vingelen. På flere av feltene står det åpne buer som egner seg for en rast under jakta.

Neste anbudsrunde blir våren 2022.

Terrengene legges ut på anbud for leieperioden 2017 – 2021.

Nr    Navn på felt Utropspris (per år)
1 Sletthøa 120 000 kr
2 Tangen 90 000 kr
3 Bratthøa 90 000 kr
4 Bjønnåsfjellet 80 000 kr
5 Søndre Gjersjøhøa    70 000 kr
6 Skjæret 70 000 kr
7 Svartåsfjellet 60 000 kr
8 Båvola 50 000 kr

 

Mer informasjon:

Om anbudsprosessen
Betingelser for feltleie
Om terrengene

Kart over terrengene

Flere takseringsresultater finner du på bunnen av denne artikkelen.

For ytterligere opplysninger, kontakt Linda på 936 97 771 eller Jakob på 913 60 373.

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv