Kortsalg

I 2017 vil det bli gjort noen endringer i felt - og kortsammensetning. Saken skal behandles på årsmøtet 28. mars - og deretter skal ny ordning ferdigstilles. Alle som sender en mail til  vil havne på informasjonslista.

Vi vil i år benytte inatur for søknadsprosess og trekning - info om dette blir lagt ut på hjemmesiden og sendes til de på infolista når alt er klart. Fristen for å melde interesse og få informasjon er fortsatt den 10. april - Men det vil trolig settes en lengre frist for søknadene til inatur - slik at alle får tid til å gå inn og registrere søknaden sin der.

De som allerede har sendt inn søknad, er automatisk med på informasjonslista.

De første tre ukene av jakta selges det kun ukeskort. Det selges kun dagskort etter 1. oktober.

 

Priser er under revidering - info kommer....


Terreng 1. uke     2. og 3. uke   

Etter 1. oktober
Døgn

  kommer    
       
       
Det selges kun ukeskort før 1. oktober.


Takseringsresultater

Takseringsrapporten blir som regel klar i siste halvdel av august. Alle som tildeles kort i Vingelen får beskjed på e-post, i tillegg legges årets resultater ut her så fort de foreligger.

Takseringsresultater_2016.pdf

Takseringsresultater Vingelen 2015

Takseringsresultater Vingelen 2014

Takseringsresultater Vingelen 2013 

Takseringsresultater Vingelen 2012

Takseingsresultater Vingelen 2011

Takseringsresultater Vingelen 2010

Takseringsresultater Vingelen 2009

Takseringsresultater Vingelen 2008

Takseringsresultater Vingelen 2007

Rypeterreng på åremål

Følgende rypeterreng leies ut på åremål (2017-2021):

 

 • Bratthøa
 • Sletthøa
 • Søndre Gjersjøhøa
 • Skjæret
 • Tangen 
 • Bjønnåsfjellet
 • Svartåsfjellet
 • Båvola

Anbudsrunden er avsluttet for 2017 - neste anbudsrunde blir våren 2022. Interesse for feltene og mer info om anbudsprosessen får du ved å kontakte

 

Online booking fjellhytter

Du kan bestille overnatting på hytte i fjellet i Vingelen her - vi leier ut hytter med båt på Bjønntjønnan og Koversjøen og ei fjellhytte ved Gjersjøen. Ønsker du overnatting andre steder, ta direkte kontakt med utleier. Oversikt over alle overnattingssteder og kontaktpersoner finnes under menyen Overnatting.

Book ditt opphold på fjellhytte nå

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

 • roros
 • seterlandet
 • fishspot
 • tolgakommune
 • dalsbygda
 • vingelen nasjonalparklandsby2016
 • norsk kulturarv