Etter årsmøtet i Vingelen Sameie er det blitt relativt store endringer i tilbudet om kort til utenbygds. Det er også gjort endringer i feltgrenser – Kart finner du her.

Det vil bli kortsalg på to felt med inntil fire kort per felt per uke.
Siden kortsalget blir såpass begrenset, vil det ikke bli lagt ut hos inatur.

Søknadsfrist vil da bli stående på 10. april – og dere som allerede har sendt mail og har fått denne infosmasjonen tilsendt, er automatisk med i trekningen. Det vil bli snakk om så få kort at jeg tar kontakt direkte hvis dere blir trukket ut, og jeg ikke har full informasjon. Siden det er få kort, vil det bli lite eller ingen mulighet til å ivareta ønsker og prioriteringer av felt og perioder.

Felt 1 Grårabben 4 ukeskort ganger tre uker.
Felt 2 Knausvola 4 ukeskort ganger tre uker.

Fra 1. oktober blir salget som vanlig distribuert via jaktspot. Med tilsvarende fordeling på antall( døgn/ukeskort) og felt som nevnt over. Salget starter i august (etter gjennomført taksering), forutsatt at bestanden er stor nok til at Sameiet mener det er forsvarlig. Hvis det blir kortsalg etter 1. oktober vil dette åpnes fredag 25. august 2017 klokken 10.00.

Årsmøtet totalfredet Nonsvola.

Trekningen vil bli gjennomført etter påske – og som vanlig vil alle få beskjed om de har fått jakt eller ikke.

Priser

Terreng 1.uke 2. uke 3.uke og utover Etter 1. oktober(døgn)
Grårabben 5000 4500 4000 450
Knausvola 3500 3000 2500 400

Det selges kun ukeskort før 1. oktober.

Takseringsresultater

Takseringsrapporten blir som regel klar i siste halvdel av august. Alle som tildeles kort i Vingelen får beskjed på e-post, i tillegg legges årets resultater ut her så fort de foreligger.

Takseringsresultater_2016.pdf

Takseringsresultater Vingelen 2015

Takseringsresultater Vingelen 2014

Takseringsresultater Vingelen 2013 

Takseringsresultater Vingelen 2012

Takseingsresultater Vingelen 2011

Takseringsresultater Vingelen 2010

Takseringsresultater Vingelen 2009

Takseringsresultater Vingelen 2008

Takseringsresultater Vingelen 2007

Rypeterreng på åremål

 

 Anbudsrunden er avsluttet for 2017 - neste anbudsrunde blir våren 2022. Interesse for feltene og mer info om anbudsprosessen får du ved å kontakte 

Følgende rypeterreng er utleid på åremål (2017-2021):

 • Bratthøa
 • Sletthøa
 • Søndre Gjersjøhøa
 • Skjæret
 • Tangen 
 • Bjønnåsfjellet
 • Svartåsfjellet
 • Båvola

 

Online booking fjellhytter

Du kan bestille overnatting på hytte i fjellet i Vingelen her - vi leier ut hytter med båt på Bjønntjønnan og Koversjøen og ei fjellhytte ved Gjersjøen. Ønsker du overnatting andre steder, ta direkte kontakt med utleier. Oversikt over alle overnattingssteder og kontaktpersoner finnes under menyen Overnatting.

Book ditt opphold på fjellhytte nå

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

 • roros
 • seterlandet
 • fishspot
 • tolgakommune
 • dalsbygda
 • vingelen nasjonalparklandsby2016
 • norsk kulturarv