Det selges dagskort for jakt på skogsfugl i terrengene Langsetra, Vingelsåsen og Vangsåsen.

Det selges inntil fem kort per dag per terreng.

Jaktperiode er 10. september. - 23.desember. 

Salg av alle skogsfuglkort foregår via Inatur.

Pris per døgn er kr. 250,-

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • seterlandet
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • vingelen nasjonalparklandsby2016
  • norsk kulturarv