Foreninger

Vingelen er et aktivt lokalsamfunn. Her er en oversikt over noen av de foreninger og organisasjoner som finnes i bygda. 


Klettsno 4H er en aktiv klubb med ca 25 medlemmer. Du kan starte som aspirant fra 4. klasse.

Tøllånøta er Vingelens eget bygdeblad. Det kommer ut to ganger i året, til St. Hans og til jul, og er et fyldig og fargerikt magasin på rundt 80 sider.

Vingelen Sanitetsforening arbeider for kvinners og barns helse, både i forskning, forebyggende og omsorg.

Bunåva boksamling startet opp i 2010. Boksamlinga drifter utlånet av bøker på Bunåva kafe i Vingelen, og arrangerer jevnlig bok-kvelder med foredrag eller bokbad med aktuelle forfattere. 

Vingelen Utmarkslag og Vingelen sameie er de to største grunneiersammenslutningene i bygda og dekker all utmark i Vingelen sogn.

Vingelen Bygdekvinnelag er et lag for alle damer med hjerte for Vingelen!

Vingelen Idrettslag er et aktivt amatøridrettslag. VIL ble stiftet i 1902.

Online booking fjellhytter

Du kan bestille overnatting på hytte i fjellet i Vingelen her - vi leier ut hytter med båt på Bjønntjønnan og Koversjøen og ei fjellhytte ved Gjersjøen. Ønsker du overnatting andre steder, ta direkte kontakt med utleier. Oversikt over alle overnattingssteder og kontaktpersoner finnes under menyen Overnatting.

Book ditt opphold på fjellhytte nå

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • seterlandet
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • vingelen nasjonalparklandsby2016
  • norsk kulturarv