Vingelen Oppvekstsenter

Vingelen skole, 1.-7. trinn (fådelt)
Telefon skole/SFO 62 49 47 72
E-post:
Enhetsleder/rektor er Leif Vingelen
Les mer om Vingelen skole (Tolga kommunes nettside)

Vingelen barnehage
Barnehagen har en småbarns- og en storbarnsavdeling.
Telefon: 62 49 43 82 / 474 53 928 (storbarnsavd.) / 48 94 20 10 (småbarnsavd.)
Epost:
Styrer er Liv Bjørnstad  
Les mer om Vingelen barnehage (Tolga kommunes nettside)

Vingelen skole på padletur Rødtjønna barn natur Hege Hovd
Vingelen Skole på padletur på Rødtjønna i Vingelen

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv