Oppdatering 14. mai:
Kommunelegen i Tolga har i dag vedtatt en lokal forskrift som innebærer at det ikke vil være mulig å gjennomføre arrangementer 17. mai. Dette pga et foreløpig uavklart smitteutbrudd i regionen. Det anbefales at folk flagger og pynter som før, men at feiring må foregå i hjemmet uten å samle mennesker.
Skolen/barnehagens underholdning med "Astrid Lindgren i Vinnla" kan forhåpentligvis settes opp igjen senere i vår.
Vi ønsker alle en fin 17. mai. Ta godt vare på hverandre!

17 mai program Vingelen 2021 web

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv