Skal gjøres Storbekkbua

Fjerne torv på skråtak som siger_gjøres 2024

Rydde mer vegetasjon rundt hytta_gjøres 2024

Skifte innerrør som er rustet opp_gjøres 2024

TEST TEST TEKST HER OSV…. Dette har blitt gjort…

TEST TEST TEKST HER OSV…. Dette har blitt gjort…

TEST TEST TEKST HER OSV…. Dette har blitt gjort…