Status hytte/er gjort Koversjøhytta

Se oversikt over gjennomført hyttevedlikehold Koversjøhytta 2023

Høvlet og justert ytterdør, nå går det an å lukke den skikkelig_2023

Innsetting av ny rute_2023

Malt alle vinduer utvendig_2023

REPARASJON AV BÅT_2023

Skifte glass i ovnsdør_2023

Theri Saiman type båt_2023