Skal gjøres Koversjøhytta

Hjørnekasse gjøres ferdig_gjøres 2024

Hjørnekasse 2 gjøres ferdig_gjøres 2024

Lås luke på båt_gjøres 2024

Lås luke på båt 1_gjøres 2024

Skade på båt_gjøres 2024

Skade på båt 1_gjøres 2024

Utbedre trekk i røkrør_gjøres 2024

Utforinger utvendig mangler_gjøres 2024

Vindskie og vindskiebeslag skiftes på uthuset_gjøres 2024

Ødelagt hengsle på båt_gjøres 2024

NØSTER KOVERSJØEN:

Holdes sammen av strammeband

Jord opp på veggen nederste hverv råtnet opp

Kraftig tømmer som en bør ta vare på

Strammeband innvendig

Svært dårlig forfatning

TEST tekst