Lokale bedrifter


Materialbanken fusjonerte med Alvdal Skurlag i 2014, og bærer nå navnet Alvdal Skurlag avd. Vingelen.

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv